Acımız büyük, öfkemiz sınırsız…

AnkaraKatliamı’nda ölümsüzleşen yoldaşlara dair 12 Ekim 2015 tarihli TİKB MK açıklaması

Günlerden beri yürek çarpıntısıyla beklediğimiz kara haber sonunda geldi maalesef: Proletaryanın öncü savaşçıları İsmail Kızılçay, Tekin Arslan ve Erol Ekici yoldaşlardan sonra TİKB’nin önder kadrolarından Serdar Ben yoldaşı da Ankara’daki devlet destekli katliamda yitirdiğimiz kesinleşti.

 

Acımız büyük, öfkemiz sınırsız…

 

Sınıf düşmanımız burjuvazi, onun faşist devleti ve gerici piyonlarından hesap sorma kararlılığımız daha da bilenmiş durumda!..

 

Sınıf bilinçli devrimci proleterler olarak sendikal alan yanında devrim ve sosyalizm kavgasında da kurucu-öncü rollerin sahibi olan işçi yoldaşlarımız arkalarında büyük bir boşluk bıraktılar. Onların yokluğunu hep hissedeceğiz. Ancak yerlerini doldurmak ne kadar zor olursa olsun o boşluğu kapatmak için canımızı dişimize takacağız!..

 

Onları yitirmiş olmanın acısını ve öfkemizi Serdarca, İsmailce, Tekince, Erolca kuşanacağız!.. Acımızı ve öfkemizi en başta, ölçek büyütmüş bir cesarete, engel-sınır tanımayan bir enerjiye dönüştüreceğiz!.. Komünist örgütlenmeyi, proleter devrim ve sosyalizm kavgasını büyütmeye yönlendireceğiz!.. Günün devrimci görevlerinin omuzlanmasında onlar gibi kararlı, onlar gibi emekçi, onlar gibi yaratıcı olmayı ilke edineceğiz!.. Proletarya enternasyonalizmini pratiğimizde somutlamanın yeni yol ve yöntemlerini düşünüp uygulamada onların öncü tutumlarını örnek alacağız!..

 

Söz’ün anlamını büsbütün kaybetmediği ancak pratikleşmeyen sözlerin fazla bir anlam ve hüküm taşımadığı günleri yaşıyoruz. Tarih mi yazacağız, tarih mi olacağız?.. Tarihin seyrini proleter devrim ve sosyalizm yönüne çevirmek için elinden geleni yapan öncü bir irade ve tutum sahibi mi olacağız yoksa sakin ve güvenli limanlara çekilip o güzel günlerin kendiliğinden gelişini mi bekleyeceğiz?.. Hayatın sadece Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu coğrafyasında değil, bugün dünya çapında önümüze getirip koyduğu soru bu!..

 

TİKB’li komünistler olarak bizler seçimimizi tarihin yapıcıları arasında olma yönünde yaptık. Gücümüzü, yetenek ve potansiyellerimizi sonuna kadar zorlayarak bu ısrarımızı sürdüreceğiz!..

 

Onlara çok ihtiyaç duyduğumuz bir kesitte yitirdiğimiz Serdar ve diğer proleter yoldaşlarımız bu yürüyüş sırasında hep bizimle olacaklar…

 

TİKB Merkez Komitesi

13 Ekim 2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir