ASF 2004 Londra sürecine ilişkin

BİLGİ NOTU (Ağustos 2004)

1) AMAÇ: Yurtdışı çalışmamızın temel hedeflerinden biri de, uluslararası alanda devrimci proleter sosyalist bir çekim merkezi haline gelmektir. Son iki yıldır daha yöntemli ve planlı yöneldiğimiz Sosyal Forum çalışmalarına katılımımızın merkezinde de bu perspektif bulunmaktadır.

(Görev: Önümüzdeki ASF’ye hazırlık sürecinin güçlerimizdeki konuya uzaklık ve yabancılıkları kırma yönüyle de harekete geçirici, eğitici bir süreç olarak değerlendirilmesi kapsamında; Küreselleşme Karşıtı Hareket, içerdiği imkan ve dinamikler, sakınılması gereken tehlikeler, hareketin bugün geldiği nokta, vb. konular YD’de yapılan kadro eğitim seminerlerinden “Küreselleşme” seminerinin yönlendirme metninde işaret edilen kaynaklar temelinde araştırılıp incelenmelidir. Bu makaleler mail grubunda mevcuttur.)

2) HEDEF:

2.1) İlişki ağımızı enternasyonel temelde genişletme ve bu tür zeminleri daha etkin değerlendirme konusunda bir birikim yaratmak. Bu hedef içerisinden meseleyi Londra ASF’ye fiziki katılım ile sınırlamadan özellikle;
a) Şu ana kadar yarattığımız ancak merkezileştiremediğimiz ASF deneyimlerinin amaç içerisinden okunup birleştirilerek geleceğe dönük sonuçlar çıkarılması (Paris ASF deneyimi+İstanbul ASF Hazırlık Toplantısı+Berlin Hazırlık Toplantısı).
b) Bu toplantılara katılan arkadaşların sözlü izlenim ve deneyimlerinin yazılı hale getirilmesi (Paris yazılmıştı, İstanbul ve Berlin mail grubuna atılacak).
2.2) ASF çalışmasına etkin katılım iddiası ve perspektifini harekete geçirici bir motivasyon dinamiği haline getirerek nitelikli çalışma ürünleri sunma, güçlerimizdeki dar alışkanlıkların kırılması ve bir ufuk genişliği yaratma yolunda proje temelli kolektif çalışma pratiğini geliştirme, birlikte öğrenme ve üretim süreci içinde düşünce ve eylem ilişkisinde bir bütünlük yaratma ve tüm bunların toplam bir sonucu olarak devrimci inisiyatif ve müdahale yönünden gelişkin bir ruh ve pratikle gelişkin bir kavrayış örneğinin oluşturulup bütüne mal edilmesi.

3) TEMEL GÜÇLER: ASF’ye hazırlık çalışması, YD ve ülkede oluşturulan iki ayrı birimin koordinatörlüğünde yürütülmektedir. İki parçanın deneyim ve çalışmalarının merkezileşmesi mail grubu yoluyla sağlanacaktır.
Bu iki birim dışında kalan ve konuya müdahil olması gereken diğer bütün birim ve güçler, katkı ve önerilerini bu mail grubu üzerinden sunmalıdır.

4) GENİŞLEYEN BİR İLİŞKİLER AĞI: ASF’ye hazırlık ve katılım süreci, sadece oluşturulan birimler ve güçlerimizin görev ve sorumluluğu olarak görülmemelidir. Bundan sonra her konuda olduğu gibi bu konuda da hedeflenen amaç doğrultusunda giderek genişleyen bir ilişkiler ağının yaratılması düşüncesi ve yönelimiyle hareket edilmelidir. Bu ağ, çalışmaya ilgi duyan herhangi bir taraftar ilişkisinin işlevlendirilmesinden dışımızdaki nitelikli güçlerin katkılarının sağlanmasına ve ASF-Londra’ya gelecek olan bağımsız birey ve gruplarla önceden ilişkiler kurulup bunların etki alanımıza çekilmesine kadar uzanan bir genişlikte düşünülmelidir. Çalışma sürerken hiç hesapta olmayan, daha önce görüş alanımıza dahi girmemiş ve bu süreçte tanıştığımız güçlerin ve bireylerin sıçrama yapabilecekleri bir kolektif zemin sonmanın önemi akıldan çıkarılmamalıdır.

5) EĞİTİM: ASF sürecini izlerken kendimizi sadece mail grubundaki yazıların okunmasıyla sınırlamamalayız. Yanı sıra, özellikle farklı sitelere girerek çeşitli grup ve çevrelerin görüş ve eğilimlerinin araştırılması ve bunlardan sonuçlar çıkararak gruba atılması çok önemli. Bu çalışmada ‘eğitim’ bize dışarıdan verilen bilgilerin pasif alımı olarak anlaşılmamalı. Herbirimiz bilginin peşinden koşmalı, yeni bilgiler yakalayıp soyutlayarak gruba atmalıyız. Bu yönelim, hem kolektif hem de bireysel düzeyde salt ASF-Londra süreciyle sınırlı kalmayan bir birikimi de yaratacaktır.

6) SİTE HAZIRLIĞI: Londra Toplantısı’na hazırlık kapsamında DP adına İngilizce bir internet sitesi hazırlığına giriştik. Site bu ay (Ağustos) içinde hazır olacak. Sitenin sadece ASF-Londra için değil, sonrasında da işlevli olması hedefleniyor.

7) KONULAR: Geçen sene Paris’te yapılan ASF’ye “Küreselleşme”, “Emperyalizmin Yeni Yönelimleri”, “Özelleştirme” ve “Göçmenler” konularında atölye çalışmaları düzenleyerek katılmıştık.
Bu yıl hem dil bilen y.ların sayısının azlığı hem de geçen seneki Paris deneyiminden sonra ASF alanını daha dinamik bir tarzda etkin değerlendirme düşüncesinden hareketle, ilk etapta “Büyük Ortadoğu Projesi” ve “Sürgündeki Gazeteciler” başlıklarıyla seminer başvurusunda bulunduk. Önkabulü gerçekleşen bu seminer önerilerimizin kesin sonuçları 1-5 Eylül tarihlerinde Brüksel’de yapılacak son hazırlık toplantısında belli olacak.
Bizden önce seminer başvurusu yapmış olan bir dizi kurum vardı. Hem bunlarla ilişkiye geçme hem de bizim de ilgilendiğimiz konuları öneren kurumlara, birlikte seminer vermek amacıyla mailler gönderdik. Maillerin içeriğinde kısa bir DP tanıtımı da gerçekleştirdik. Bu maillerin ardından İngiltere Öğretmenler Sendikası ve Rusya’dan bir grupla ilişkiye geçtik. Bu ilişki sonucu her iki grupla birlikte seminer sunma olanağımız doğdu. Konu başlıkları “İş Eğitimi Modelleri” ve “Solun Yeni Tabanı”. Bu iki başlık dışında, İngiliz Öğretmenler Sendikası’na “Eğitim ve Özelleştirme”konusunda ortak seminer verme teklifinde bulunduk. Demokratik Üniversite Komiteleri (DÜK) üzerinden düşündüğümüz bu katılım için DÜK tanıtımını içeren bir metin hazırladık. Çok sayıda başvuru nedeniyle bu çalışmaya katılamadık. Ama bu seminerleri verecek kurumlarla mail üzerinden şimdiden düzenli bir iletişim yakalamış olduk.
Türkiye ayağında çalısmaya dönük hazırlıklar içerisinde İSF (İstanbul Sosyal Forum) toplantılarına katılındı.
Aynı zamanda ASF Kültür Komisyonu’na LALE’nin filminin gösterilmesi için Dilek Çolak adına başvuru yapıldı ve bu başvuru sonucu “Görüşeceğiz Lale” filmi kabul edildi.
ÖO üzerine toplu film gösterimi için başvuru yapılacak. Bu toplu gösterimde, Metin Yeğin’in “F” ve “Sonra” filmleri ile Hüseyin Karabey’in filmi ve başka filmler düşünülüyor.
Ayhan Sağcan’ın “Analar ve Çocukları” konulu resim sergisi için de başvuru yapılacak.
Bu ASF toplantısını özel olarak “F Tipleri” ve hazırlanan yeni TTE saldırısı konusunda uluslararası bir duyarlılık yaratma zemini olarak değerlendirme amacındayız. Bunun için, tecrit ve izolasyonu kafalarda canlandırmayı amaçlayan bir ‘hücre’ projesi var. Bu hücre bir kişiyi içine alacak boyutlarda olacak ve içinde operasyondan kalma giysiler, ÖO’culardan hatıralar vs. eşyalar bulunacak. Bu çalışmalar kapsamında dosyalar hazırlanacak ve Brüksel’de kültür komisyonuna iletilecek.
Cezaevlerine yapılacak olan yeni saldırılar kapsamında, tecrit ve izolasyonu gündemleştiren, görsel olarak da zenginleştirilmiş bir broşür de yurtdışından hazırlanacak. Bu etkinlik kapsamında, tutsaklarla ve yaşamevleriyle dayanışmayı örgütlemek için ‘bağış kutuları’ ve tutsaklara gönderilmek üzere ‘kartlar’ hazırlanacak.
Tecrit ve izolasyonu teşhir ve Türkiye’deki “F tipleri”ne dikkati çekmek amacıyla, bütün katılımcılarımızın giyeceği baskılı tişörtler hazırlanacak. Konuya duyarlı kuruluş ve bireylere dağıtılmak üzere fazla sayıda hazırlanacak olan bu tişörtlerle, ASF’nin son günü yapılacak olan mitinge de bu tişörtlerle katılınacak.
Ülkedeki aktivistler ayrıca, “Eğitim ve Özelleştirme”, “İş Eğitimi Modelleri” konulu sunumlar hazırlayacaklar.
“BOP” ve “Sürgündeki Gazeteciler” konulu seminerler yurtdışında hazırlanıyor. Metinler İngilizce’ye (olanak yaratabilirsek İspanyolca, Fransızca ve Almanca’ya da) çevrilecek ve seminer öncesi broşür haline getirilecek.
Ek olarak “Küreselleşme ve Hareketin geleceği”, “AB” konularında da görüşlerimizi içeren kısa broşürler hazırlanacak ve ASF’de dağıtılacak.
Tüm y.lar bu bilgilendirme ışığında katkı ve önerilerini gündeme getirmeli ve iletmelidirler.

10 Ağustos 2004

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir