GK İMT Toplantısı

TİKB/Genç Komünarlar İleri Militanlar Toplantısı Sonuç Bildirgesi (Mayıs 2004)

Yoldaşlar,

TİKB/Genç Komünarlar İleri Militanlar Toplantımız ile mücadele tarihimizde yepyeni bir sayfa daha açtık.

Marksizm-Leninizm’den, geleneğimizden, TİKB’mizden aldığımız güç ve coşkuyla örgütlenme stratejilerimizi, politika ve taktiklerimizi gözden geçirerek yeniden biçimlendirdik.

Geleceği kazanma iddiamızı büyütürken, Türkiye Devrimci Hareketi’ne ve bir anlamda örgütümüzün geleceğine yön verecek kararları alırken, geçmiş dönem mücadele deneyim ve birikimlerinden doğru derslerin çıkarılması hayati önemdeydi. Zira devrimci harekette yaşanan ve kökleri geçmişe dayanan liberal tasfiyeciliğin derinleştiği ve bugün artık bir batak haline geldiği düşünüldüğünde ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır.

Devrimci olma iddiasındaki hemen her çevrenin ML’den, işçi sınıfı devrimciliğinden, Leninist Parti teorisinden yüzgeri ettiği ve devrimci yeraltı fikrinin, militan propagandanın artık esamesinin dahi okunmadığı bir ortamda, bu yüksek sorumluluk ve bilinç doğrultusunda hareket etmek, Genç Komünarların omuzlarında yükselen tarihsel bir görevdi.

Devrimimizin ve örgütümüz TİKB’mizin biz gençliğe yüklediği bu tarihsel görev ve misyonu geleceği fethetme cüretimizle, iddiamızla; İleri Militanlar Toplantımız ile selamlıyoruz.

Gelenekten geleceğe; adımlarımızı sağlam atarak geliyoruz, gelişiyoruz. İMT’mizle bugün artık “kapanan dönemin” ölçütleriyle, mücadele biçim ve araçlarıyla yürümenin olanaksız olduğu tespitini yapıyoruz. Siyasal ve örgütsel mevzi ve ölçütlerimiz, geçmiş dönemde edindiğimiz birikim ve deneyimlerimiz, bir bütün olarak yarattığımız değerlerimiz, süreklilik içinde bir kopuşla yeni dönemin mücadele biçim ve araçlarını yadsımadan ve fakat onun artık ihtiyaca cevap vermeyen yönlerine yabancılaşarak geleceğe yürüyüşümüzü süreklileştireceğiz, süreklileştirmek zorundayız.

Yoldaşlar, bu görev başta biz Genç Komünarların omuzlarındadır. Yeniyi yaratma, önder kadro düzeyinin yakalanması, her düzeyde kuruculuk ve savaşım yeteneği, sarsılmaz çelik bir ML bilinç ve irade, kitlelerle daha geniş bağların kurulması ve organizasyon becerilerinin geliştirilmesi, tüm bunlar İMT’mizin kabul ettiği temel kadrosal ölçütlerimizdir.

İMT’mizle çıkışını alan ve önümüzdeki dönemde sergileyeceğimiz her alandaki pratikle, siyasal ve örgütsel planda varolan yapısal sorunlarımızın kalbine bıçağı batıracağız. GK üye ve aday üyesi tüm yoldaşlarımız başta olmak üzere tüm örgütsel güçlerimiz, en özlü anlatımla İMT’mizi bu şekilde algılamalıdırlar.

Genç Komünarlar şu 4 temel ölçüt üzerinden biraraya geldiler. Bunlar GK üyesi olmanın temel ölçütleri olarak belirlendi:

1) Açık ve net bir sosyalizm kavrayışı ve bilincine sahip olmak.
2) Militan bir demokrasi savaşçısı ve antifaşist kimlik sahibi olmak ve düşman karşısında her koşulda net bir tavır ve tutum içerisinde bulunmak.
3) Kitlelerle bağ kurma yeteneği ve kitle önderi olma özelliklerine sahip olmak.
4) TİKB’li olma, partili bir militan ve işçi sınıfı devrimcisi olma idealine sahip olmak.

İleri Militanlar Toplantımızı yeraltı kurallarına uygun olarak gerçekleştirdik. 72 saat sürdü İMT’miz. Toplam 6 oturum yaptık. İlk oturumumuzda, ‘86’dan bu yana tüm bir Genç Komünarlar tarihimizi değerlendirdik. 15 yıllık deneyimimizden temel dersler çıkardık. Oturumlarda yapılan tartışmaların ardından oluşturulan komisyonlar, sonuç raporu taslaklarını hazırladılar.

– Üniversite çalışmamız
– İşçi gençlik çalışmamız ve anlayışımız
– Lise çalışmamız
– Büro faliyetimiz
– Yayınlarımız ve yayın politikamız
– Bilim ve Teknoloji üzerine
– Mali Yönetim
– Uluslararası çalışma konuları tek tek alınıp tartışılarak karar tasarıları oylandı ve kabul edildi. Kararlarımız toplantımızda yer alan her bir yoldaşımızın etkin katılımıyla kolektif bir temelde alındı.

Organlaşma ve kitleselleşme hedefimiz

Toplantımızdan çıkan siyasal ve örgütsel irade yeni bir dönemin başlangıcıdır, gençlik hareketinde bir yol ayrımıdır.

İMT’miz stratejik görevlerimizi tespit ederek, öncelikle örgütsel organlaşmanın yaratılması hedefini koymuştur. Bundan böyle kişilere bağlı, çevre tarzı bir çalışmanın yerine komite esasına dayalı bir çalışma ve örgütlenme esas alınacaktır. Temel çalışma alanlarımız ve tüm örgüt güçlerimiz tanımlı hale getirilmiştir. Tüm örgüt içi ilişkilerimiz ve kitle çalışmamız komiteler üzerinden yürütülecektir. Bu anlamda komite kararları çalışmalarımızda belirleyici etmen olacaktır. Bununla içiçe geçirilmiş bir biçimde İMT’miz etkin güç toplama ve kitlelerle daha geniş ve gelişkin ve çok yönlü bir ilişkiler ağının yaratılması konusunda dayanak noktalarımızın genişletilmesi hedefini koymuştur. Alan faliyetimizin gelişmesi noktasında, ilgili alanın dinamizmi ve özellikleri doğrultusunda kitlelerle daha geniş ve ilişki biçimlerinin yaratılması. Çalışmalarımızın süreklileştirilmesi ve bunun güvenceye alınması noktasında idari tedbirlerin hızla hayata geçirilmesi, her ilişkimizin sevk ve idare edilmesi, örgütlülüklerimizin bu yönüyle güçlendirilmesi ve çok yönlüleştirilmesi…

Kitle örgütleri içerisinde çalışmamızı geliştireceğiz yoldaşlar. Siyasal ve örgütsel etkimizi arttıracağız. Beraberinde kendi kurumlarımızı da açarak kitlelerle dayanak noktalarımızı çoğaltacağız.

Bu anlamda gençliğin komsomol örgütünün yaratılması noktasında örgütsel organlaşma ve kitleselleşme hedeflerimizi içiçe ele alarak bunları birlikte örgütleyeceğiz.

Yoldaşlar,

Temel çalışma alanlarımızdan tutalım da örgüt içi ilişkilerimize değin bundan sonra bu temel hedefler ve ölçütlerle yürüyeceğiz.

İMT’miz önüne GK 1. Konferansı’nı gerçekleştirme hedefini koymuştur. Bu doğrultu da … zaman dilimi içerisinde 1. Konferansımızı örgütleyeceğiz.

Şehit yoldaşlarımızın; Osmanımızın, Fatihimizin, İsmailimizin, Tahsinimizin, Nilgünümüzün, Hicabimizin, Nurettinimizin ve diğer tüm yoldaşlarımızın izinden şimdi geleceğe, geleceği fethetmeye yürüyoruz.

Yaşasın TİKB-GK İleri Militanlar Toplantımız!
Parti’ye Devrime Bir Adım, Bir Adım Daha!
Yaşasın TİKB!
Yaşasın Genç Komünarlar!
Yaşasın Devrim Ve Sosyalizm!
Biz Kazanacağız!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir