İhtilalci Komünist

İhtilalci Komünist (İK), TİKB’nin teorik yeraltı yayın organıdır

İhtilalci Komünist (İK), TİKB’nin teorik yeraltı yayın organıdır.

19-21 Şubat 1979 tarihinde yapılan ‘kurucu kongre’ özelliğine sahip İMT’de alınan kararlar doğrultusunda 1979 Nisan’ından itibaren çıkarılmaya başlanmıştır. 12 Eylül sonrasına kadar toplam 9 sayı yayınlanmıştır.

1979 Nisan’ında yayınlanan ilk sayıda, TİKB’nin ’68 yılından itibaren savunageldiği temel görüşlerin ilk kez yazılı olarak ortaya konulduğu ’79 Platformu ve Tüzük yer almıştır.

2. sayının ana konusunu oluşturan faşizm tahlili İsmail CÜNEYT tarafından; 3. sayının ana konusu olan Parti yazısı ise Sezai EKİNCİ yoldaş tarafından kaleme alınmıştır.

Aralık 1979 tarihinde yayınlanan 5. sayıda, Ekim Devrimi’ne dair 2 yazı ile Ali ALGÜL yoldaşın Halkın Kurtuluşu taraftarları tarafından katledilmesi üzerine kaleme alınan MK bildirisi ve bu saldırıların arka planına dair bir MK değerlendirmesi yanında Halkın Kurtuluşu-Parti Bayrağı çizgisinin Maocu oportünist karakterini ele alıp irdeleyen kapsamlı bir eleştiri yazısı yer alıyordu.

Mayıs 1979’da çıkan 7. sayı ise tümüyle 1.Konferans belgelerini kapsıyordu.

İK’nın son sayısı olan 9. sayı ise, 29 Eylül 1980 günü 12 Eylül cuntasının katil sürüleriyle girdiği çatışmada ölümsüzleşen MK üyesi Osman Yaşar YOLDAŞCAN‘ın yaşamı ve mücadelesinin anlatımına ayrılmıştı (Bu yazı, TİKB’nin geçmişini sömürmeyi varoluş biçimi haline getiren ’96 hizipçileri tarafından yıllar sonra, kaynak belirtilmeden kitap haline getirildi).