Krize karşı devrim, kapitalizme karşı SOSYALİZM!

Krize karşı devrim, kapitalizme karşı SOSYALİZM!

Emperyalist kapitalist sistem, derin ve çokyönlü bir kriz içinde. Bu kokuşmuş sistemde sermaye birikimi en gelişmiş olan, aynı zamanda en asalaklaşmış ve kendini yeniden üretmekte en zorlanandır. ABD emperyalizmi, 21. yüzyıl stratejisini askeri güç üstünlüğünü politikanın doğrudan aracı haline getirmeye dayandırıyor. Haydutluğunu dünyanın her yanında en vahşi yöntemler, en modern silahlarla sürdürüyor. Çarklarını kanla yağlayan, bombalar düştükçe borsadaki hisseleri yükselen bu canavar ezilmelidir!

ABD emperyalizmi, Irak savaşında olduğu gibi sadece bir ülkeyi yenik duruma düşürmekle kalmıyor; dünya halklarından hakiki emperyalist güçlere kadar herkese gözdağı veriyor. Diğer emperyalistlere oyunun yeni kurallarını ve hudutlarını gösterirken, sıradaki hedef ülkeler ve halklarında da korku, teslimiyet, yerinden kıpırdamama ve boyun eğme duygusunu egemen kılmak istiyor. Bilinçlere ve bilinç altına, bu gücün karşısında durulamayacağı düşüncesini yerleştirmeye çalışıyor.

ABD emperyalizminin büyüyen saldırganlığı, emperyalistler arası hegemonya ve yeniden paylaşım krizini tetiklemiştir. ABD’ye şu veya bu ölçüde ayak diremeleri onların “barışçıl” emperyalistler olmaları değil, “eşit haydutluk hakkı” talep etmeleridir. Onların istediği “barış”, “eşit emperyalist savaş hakkı”dır. İstedikleri “adalet” emperyalistler arası “adil paylaşım” adaletidir. “Uluslararası hukuk” palavlaraları emekçileri yanıltmasın; emperyalizmin biricik kamuoyunun kar ve kan isteği, biricik hukukunun ise emperyalist orman yasaları olduğu bir döneme girilmiştir.

Devrimci antiemperyalistlerin görevi emperyalistlerarası çelişkileri uzlaştırmaya çalışmak değil, açığa çıkarmak ve derinleştirmektir. BM savunuculuğu, emperyalizmin yeni dönemine karşı eski dönemini savunmaktan başka bir şey değildir. Emperyalist kapitalizm olgusunu ve savaşları ortaya çıkaran nedenleri görmezden gelerek burjuva hümaniter bir çizgiye oturtulan savaş karşıtlığı sonuç alıcı olamaz! Kapitalist özel mülkiyet, rekabet ve üretim anarşisi yok edilmeden savaşlar önlenemez! Kapitalist emperyalizme karşı çıkmayan ve onu yıkma perspektifiyle hareket etmeyen bir savaş karşıtlığı olamaz! Savaşları yeryüzünden silmek için emperyalist kapitalizmi yok etmek gerekir ve bunu sağlayacak olan tek gerçek savaşım biçimi sınıf savaşımıdır.

Başka bir dünya” isteyen tüm ezilenlerin, “Ya barbarlık içinde yok oluş, ya sosyalizm” doğrultusunda bir tercih yapmaları ve gerçekleşmesi için buna bütünüyle kilitlenmeleri gerekmektedir. ABD emperyalizminin saldırganlık katsayısını büyütmesi, Irak’ı işgali ve üslenmesi Ortadoğu ve dünya halklarının önüne yeni bir sayfa açıyor. Düşmanlarımızın gücünün ve o gücün sınırlarının bilincindeyiz. Biz Türkiyeli işçi sınıfı devrimcileri olarak, “21. Yüzyıla Sosyalizmi Yazacağız!”şiarını bu öfke ve bu bilinçle haykırıyoruz. Evet, başka bir dünya mümkündür; bu dünya emeğin ve sosyalizmin dünyası olacaktır.

Devrimci Proletarya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir