Çelikten Leninist Bir Müfreze

KÜÇÜK AMA ÇELİKTEN LENİNİST BİR MÜFREZE

Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (TİKB), eylem kılavuzu Marksizm-Leninizm olan, proletaryanın ihtilalci komünist partisinin inşası yolunda ilerleyen parti Öncesi öncü komünist bir müfreze olarak 1979 Şubat’ında kuruldu.

Komünist parti çekirdeği olarak Leninist ilkeler temelinde örgütlendi.

TİKB’nin kurucuları, devrimci mücadeleye 1965’ler ve 12 Mart sonrası dönemlerde katılmış işçi, emekçi ve aydın kökenli iki kuşaktan ML’lerdir.TİKB, devrimimizin içinde bulunduğu antiemperyalist demokratik halk devrimi aşamasından kesintisiz olarak sosyalizme geçmeyi ve sınıfsız komünist topluma ulaşmayı temel amaç olarak benimser.

Devamını buradan okuyabilirsiniz..

Çelikten Leninist müfreze.pdf