YD 2. Konferans genelgesi

Örgütün yeniden örgütlenmesi kapsamında 2. YD Konferansı’nın örgütlenmesi kararı alınmıştır

Yoldaşlar,

1. Kongremizin arkasından örgütün yeniden örgütlenmesi kapsamında 2. YD Konferansı’nın örgütlenmesi kararı alınmıştır.

TİKB YDK, Konferans tarihi olarak ….-…. ….. belirlemiştir.

Konferans delegelerinin belirlenmesi sırasında, geçmişte örgüt saflarında yer alıp belirli bir emeğin ve hizmetin sahibi olmak ölçütüyle yetinilmemiştir. Bu da gözetilmekle birlikte aslolarak örgütün Program ve tüzüğünü içtenlikle benimsemenin yanında örgütle bundan sonrasında da örgütlü bir ilişki içinde olma niyet ve kararlılığına sahip olup olmama ölçütü esas alınmıştır.

Konferans gündemi, açılışın hemen arkasından delegelerden gelebilecek önerilerle son şeklini alıp kesinleşecektir. TİKB YDK, gündem taslağı olarak aşağıdaki başlıkları önermektedir:

I-) YD çalışmamızın bugüne kadarki pratiğinin genel bir değerlendirmesi, çıkarılması gereken siyasal, örgütsel ve pratik sonuç ve dersler.

II-) Avrupa’nın genel siyasal-toplumsal durumu ve olası gelişmeler; örgütsel ve siyasal bakımdan çıkarmamız gereken sonuçlar, almamız gereken önlemler.

III-) Avrupa’daki Türk ve Kürt göçmen kitlesinin sosyo-ekonomik yapısı, özellikleri, yaşam tarzı ve politik eğilimlerindeki belli başlı değişmeler, komünistler olarak çıkarmamız gereken sonuçlar.

IV-) YD çalışmamızın bundan sonraki yönelimleri kapsamında:

a) Öncelik vereceğimiz dinamikler, ülke ve alanlar nereler olmalı? Nasıl bir faaliyet ve örgütlenme stratejisi izlemeliyiz?

b) Sınıf çalışmamızın temel esaslarının yeniden tanımlanması. Hangi araç ve yöntemleri nasıl kullanmalıyız? Önceliklerimizi ve hedeflerimizi neler oluşturmalı?..

c) Nasıl bir gençlik politikası izlemeliyiz? Gençliğe yönelik özgün taktikler ve örgütleme biçimlerimiz neler olmalı?..

d) Kadın çalışmamızın temel çizgileri ve sloganlarının yeniden tanımlanması, somut hedef, araç ve yöntemlerin belirlenmesi, bu alanda nasıl bir ittifak ve güç birliği politikası izlememiz gerektiği…

e) YD’de somut olarak nasıl bir ittifaklar politikası izlemeliyiz? Kürt ve Alevi dinamiğiyle ilişkilenişimiz nasıl olmalı? Türkiyeli devrimci örgütler ilişkilerimizin sınırları hangi ilkeler temelinde nerelerden geçmeli? Bulunduğumuz ülkelerdeki yerel siyasal ve sendikal güçlerle ilişkilerde ölçütlerimizi ve önceliklerimizi neler oluşturmalı?

Enternasyonal büro faaliyetleriyle yd çalışmamızın ilişkilenişi nasıl olmalı? Birbirini tamamlayıp güçlendirmesi gereken bu iki alandaki faaliyetler arasında örgütsel ve pratik olarak hangi biçim ve yöntemlerle nasıl bir bağ kurulmalı?

f) YD’da nasıl bir kadro politikası izlemeliyiz? Kadrolarımızda arayacağımız asgari özellikler neler olmalı? Kadrosal gelişimi hızlandırmak için hangi yöntem ve araçları kullanmalıyız?

g) YD faaliyetinin militanlaştırılması için nasıl bir hat izlenmeli; güvenlik açısından alınması gereken temel önlemler neler olmalı?

h) Örgütü ekonomik yönden sahiplenip güçlendirme bilinci ve ruhunu geliştirmek için yapılması gerekenler. İzlenmesi gereken politikaya ve yöntemlere dair somut öneriler.

V-) YD çalışmasının ülkedeki mücadeleye katkı ve desteklerini büyütmenin somut biçim ve yöntemleri. Bu konuda izlenmesi gereken politika ve yaklaşımlara dair öneriler.

VI-) TİKB YDK ve TİKB MK’ya öneri ve tavsiyeler.

Yukarda da belirttiğimiz gibi bu gündem taslağı şu an için salt bir ‘öneridir’. Tüzükle belirlenen yetkiler ve sorumlulukların yerine getirilmesi dışında Konferans zemininde bütün delegeler eşit konuma ve haklara sahiptirler. Dolayısıyla Konferansın izleyeceği gündem, açılış, saygı duruşu ve divan seçiminin arkasından delegelerin iradesi doğrultusunda Konferans zemininde belirlenip kesinleşecektir.

Yoldaşça selamlarımızla.

25 Kasım 2012 TİKB YDK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir